YONEZAWAGYU OKI
Graphic, Key Visual / 2024
ART DIRECTOR = Yu Inoue
DESIGNER = Yu Inoue
PHOTOGRAPHER = Kohei Komatsu
FOOD DESIGNER = Kurumi Koesashi
Back to Top